Administrasjon av digitale ressurser

Organisere og dele bildene dine

Ubegrenset sikker lagring

Ubegrenset og pålitelig lagring for ALLE bildene dine.

Multi-regional distribusjon med katastrofegjenoppretting. Alle data som er lagret i ISO 27001, sikrer bare Google-skyplattform og bare få tilgang til TLS-krypterte tilkoblinger. Regelmessige revisjoner utført for å opprettholde best mulig sikkerhet i bransjen.

Katastrofegjenoppretting

Vår multiregionale lagring er georedundant, noe som betyr at Cloud Storage lagrer dataene dine overflødig på minst to geografiske steder atskilt med minst 100 miles innenfor den multiregionale plasseringen av bøtte. Georedundans skjer asynkront, men multiregionale lagringsdata er overflødige på minst ett geografisk sted så snart du laster den opp. Som alle cloud storage-data er den også umiddelbart tilgjengelig over hele verden.

Organisere

Godkjenningsprosessen

Godkjenningsprosessen er integrert og håndtert direkte i søknaden. Intern eller ekstern – ditt valg. En klient med innloggingstillatelser kan gjøre godkjenningeksternt – Ledere eller kvalitetskontrollpersonell kan godkjenne varer internt

Importere

Du kan importere alle typer data ved hjelp av CSV-importverktøyet.

GÅ TILBAKE TIL PROGRAMVARE